Welcome to Hanoi Coding Dojo

Chào mừng các bạn đến với Coding Dojo Hà Nội

Next session of Ha Noi Coding Dojo will be organized on Saturday, October 27th, 2012 at Community Space

Buổi Coding Dojo tiếp theo sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 27 tháng 10 năm 2012 tại Không Gian Cộng Đồng

(Vietnamese version is at the end of the page / Phần tiếng Việt nằm phía cuối trang)

English

Introduction

Coding Dojo was first invented in Paris in 2004 by the XP (eXtreme Programming) community. The aim of these sessions is to enhance the coding skills of attendees by doing very small exercises in a funny atmosphere. Pretty much the same spirit as when you want to master a sport or martial art like Judo, you need to practice some basic exercises with some Judo masters before doing serious business like competitions. There are usually two styles of practicing in Coding Dojo:

All the code done during the sessions is available on github and released under the terms of the MIT license.

You can join our mailing-list: http://groups.google.com/group/hanoicodingdojo/

How to find us?

Archives

Tiếng Việt

Giới thiệu

Coding Dojo xuất hiện lần đầu tiên ở Paris vào năm 2004, được phát minh bởi cộng đồng XP (hay eXtreme Programming). Mục đích của Coding Dojo là nâng cao kỹ năng lập trình cho tất cả thành viên tham dự bằng cách giải quyết các vấn đề/bài toán nhỏ trong một không khí vui vẻ và thân mật. Giống như khi bạn muốn chơi tốt một môn thể thao hoặc võ thuật như là Judo vậy, bạn cũng cần phải tập luyện các bài tập cơ bản với các bậc thầy Judo trước khi đi vào các loại hình mang tính thực tế hơn (thi đấu chẳng hạn).

Coding Dojo thường có hai kiểu luyện tập:

Mã nguồn của tất cả các buổi Dojo đều được lưu trữ tại github dưới các điều khoản của giấy phép xuất bản MIT.

Bạn cũng có thể tham gia mailing-list của chúng tôi: Hanoi Coding Dojo @ Google Group

Tham gia Coding Dojo khi nào? Ở đâu?

Lưu trữ